• Pierwsza w Polsce licencja ASI wydana przez KNF (7/30/2020) specjalizacja: Rynki Kapitałowe

   

  Z przyjemnością informujemy, że Kancelaria Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy sp.k. z sukcesem przeprowadziła pierwsze w Polsce postępowanie przed Komisją Nadzoru Finansowego w przedmiocie wydania zezwolenia na wykonywanie działalności Zarządzającego Alternatywną Spółką Inwestycyjną (ZASI).

  Przepisy prawa wprowadzające do krajowego porządku prawnego instytucję alternatywnej spółki inwestycyjne (ASI) oraz ZASI weszły w życie w czerwcu 2016 roku.  W ubiegłym tygodniu podmiot obsługiwany przez Kancelarię otrzymał pierwszą w Polsce licencję ZASI. Pionierski charakter postępowania przed Komisją Nadzoru Finansowego związany był z koniecznością działania w oparciu o przepisy prawa dotychczas nie stosowane przez żaden inny podmiot.

  Wydana w postępowaniu decyzja Komisji Nadzoru Finansowego jest pierwszą tego rodzaju licencją w Polsce. Pozostali działający na rynku krajowym ZASI ze względu na niską wartość zarządzanych aktywów (poniżej 100 000 000 euro) korzystają z ustawowego zwolnienia i prowadzą działalność w załagodzonym reżimie nadzorczym – bez zezwolenia, lecz na podstawie wpisu do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru ZASI.

  W ramach Zespołu Rynków Kapitałowych doradzamy naszym Klientom we wszystkich postępowaniach prowadzonych przed Komisją Nadzoru Finansowego, w tym w zakresie alternatywnych spółek inwestycyjnych oraz zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi.

 • International Comparative Legal Guide to: Alternative Investment Funds Laws and Regulations 2019 z udziałem prawników DJM (9/10/2019) specjalizacja: Fundusze Inwestycyjne

   

  Miło nam poinformować, że w sierpniu br. ukazało się najnowsze wydanie międzynarodowej publikacji z serii International Comparative Legal Guide to: Alternative Investment Funds Laws and Regulations 2019 wydawanej przez Global Legal Group.

  Publikacja International Comparative Legal Guide to: Alternative Investment Funds Laws and Regulations 2019 to międzynarodowy przewodnik po alternatywnych funduszach inwestycyjnych, przy tworzeniu którego udział mieli również prawnicy z DJM. Publikacja zawiera globalną analizę porównawczą regulacji prawnych dotyczących tworzenia i funkcjonowania alternatywnych funduszy inwestycyjnych w 32 najbardziej liczących się jurysdykcjach na świecie, w których rynek ten aktywnie działa. Poszczególne części, odpowiednio dla danego kraju, napisane zostały przez wiodących praktyków na danym rynku, specjalizujących się w tematyce alternatywnych funduszy inwestycyjnych.

  Autorami polskiej części publikacji są prawnicy naszej Kancelarii: r.pr. Zuzanna Mariańska-Masiarz oraz Michał Żwirski.

  Treść publikacji można znaleźć pod adresem:
  https://iclg.com/practice-areas/alternative-investment-funds-laws-and-regulations/poland

 • Pierwsze w Polsce emisje obligacji zarejestrowane w KDPW przez agenta emisji (7/18/2019) specjalizacja: Fundusze Inwestycyjne

   

  Miło nam poinformować, że w ślad za pierwszą w Polsce emisją certyfikatów inwestycyjnych niepublicznych funduszu inwestycyjnego zamkniętego za pośrednictwem agenta emisji, Zespół Emisji Dłużnych Instrumentów Finansowych naszej Kancelarii przeprowadził od strony prawnej dwie pierwsze na polskim rynku emisje obligacji rejestrowane zgodnie z nowymi zasadami w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Emisje zostały zarejestrowane przez KDPW w dniu 17 lipca br.

  Przypominamy, że od 1 lipca br. obowiązuje obligatoryjna dematerializacja obligacji, a ich rejestracja w depozycie papierów wartościowych wymaga pośrednictwa agenta emisji, co wynika z przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku.

  W ramach naszej praktyki w zakresie prawa regulującego emisje dłużnych papierów wartościowych doradzamy naszym Klientom we wszystkich obszarach związanych z organizacją procesu emisji obligacji i innych instrumentów dłużnych.

  Zachęcamy do kontaktu i skorzystania z naszego doświadczenia.

 • Pierwsza w Polsce emisja certyfikatów inwestycyjnych niepublicznego FIZ na nowych zasadach (7/12/2019) specjalizacja: Fundusze Inwestycyjne

   

  Z dumą informujemy, że Kancelaria Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy sp.k. przeprowadziła od strony prawnej pierwszą na polskim rynku emisję certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego za pośrednictwem agenta emisji, zgodnie z zasadami obowiązujących od dnia 1 lipca br. W dniu 12 lipca br. KDPW poinformował o rejestracji tych certyfikatów w depozycie papierów wartościowych.

  Z początkiem lipca weszły w życie przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku, wprowadzające nowe zasady dotyczące rejestracji niepublicznych papierów wartościowych, w tym certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusz inwestycyjny zamknięty, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym oraz nową instytucję „agenta emisji”.

  Od dnia 1 lipca br. wszystkie nowo emitowane certyfikaty inwestycyjne niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych podlegają obowiązkowej dematerializacji, a ich rejestracja w depozycie papierów wartościowych wymaga pośrednictwa agenta emisji.

  W ramach Zespołu Rynków Kapitałowych doradzamy naszym Klientom we wszystkich obszarach związanych z emisjami certyfikatów inwestycyjnych przeprowadzanych według nowych zasad, w szczególności w zakresie negocjowania umów z agentem emisji, sponsorem emisji oraz agentem płatniczym oraz opracowania dokumentacji emisyjnej – statutu, warunków emisji oraz stosowanych formularzy.

 • Pracownicze plany kapitałowe (7/12/2019) specjalizacja: Fundusze Inwestycyjne

   

  Z przyjemnością informujemy, że Kancelaria Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy świadczyła usługi doradztwa prawnego na rzecz dziesięciu spośród dziewiętnastu instytucji finansowych oferujących pracownicze plany kapitałowe.

  Czynności wykonywane przez Kancelarię Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy obejmowały między innymi opracowanie pełnej dokumentacji prawnej dotyczącej PPK oraz świadczenie usług bieżącego doradztwa prawnego.

  Serdecznie dziękujemy naszym Klientom za zaufanie!

  W dniu 1 lipca br. ruszyły w Polsce pracownicze plany kapitałowe, stanowiące dobrowolny program oszczędnościowy, do którego – według założeń – ma objąć ponad 11 milionów osób. Do przystąpienia do PPK nie jest wymagana jakakolwiek aktywność ze strony pracownika. Pracodawcy natomiast zobowiązani są do podpisania odpowiednich umów, dzięki którym ich pracownicy będą mogli odkładać środki na swoją przyszłość.

  Pracownicy oszczędzający w PPK będą odkładali na przyszłość od 2% do 4% swojego wynagrodzenia. Do tego dorzucać ma się pracodawca, który będzie dopłacał pracownikowi od 1,5% do 4% wartości jego wynagrodzenia. Ponadto każda osoba oszczędzająca w PPK otrzyma od państwa 250 zł opłaty powitalnej oraz 240 zł dopłaty rocznie. Co do zasady zgromadzone oszczędności będą mogły być wypłacone przez pracownika po osiągnięciu 60. roku życia. Wypłata środków będzie także możliwa m.in. w przypadku poważnego zachorowania lub w celu pokrycia wkładu własnego przy zaciąganiu kredytu na mieszkanie lub dom.

  Środkami pracowników zarządzają wyspecjalizowane instytucje mające bogate doświadczenie na rynku finansowym, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, zakłady ubezpieczeń oraz powszechne towarzystwa emerytalne. Instytucje te mogą pobierać niskie wynagrodzenia, nie mogą pobierać opłat za wpłaty i wypłaty środków a ponadto są ustawowo mobilizowane do skutecznego zarządzania środkami pracowników. Ponadto, by móc oferować pracownicze plany kapitałowe, instytucje muszą spełniać szereg rygorystycznych wymogów.

  Proces wdrażania pracowniczych planów kapitałowych będzie następował w paru etapach i ma trwać do 2021 roku. W pierwszej kolejności w PPK będą mogły oszczędzać osoby pracujące na rzecz podmiotów, które zatrudniają ponad 250 osób. Następnie PPK obejmie kolejne grupy pracowników, a termin objęcia ich PPK będzie zależał od tego, jak dużo osób zatrudnia ich pracodawca.

 • DJM w rankingu Chambers & Partners (3/12/2019) specjalizacja: Bez kategorii

   

  Z dumą informujemy, że po raz piąty z kolei – Kancelaria Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy została wyróżniona w tegorocznym rankingu Chambers Europe prowadzonym przez Chambers & Partners. Jest to jeden z najbardziej prestiżowych międzynarodowych rankingów kancelarii prawniczych.

  Wyróżnienia otrzymaliśmy w trzech kategoriach: Restrukturyzacja i Upadłość, Bankowość i Finanse oraz Fuzje i Przejęcia. W kategorii Restrukturyzacja i Upadłość notowani jesteśmy w kategorii Band 2, ustępując w rankingu tylko dwóm międzynarodowym kancelariom sieciowym.

  Partnerzy kierujący praktyką restrukturyzacyjną – Kazimierz Jeleński i Jarosław Dubiński po raz kolejny wymienieni są wśród wiodących ekspertów z zakresu restrukturyzacji i upadłości.

  Wyróżnieniem są dla nas cytowane w rankingach opinie Klientów, określające nasz Zespół jako „skoncentrowany na praktyce restrukturyzacyjnej oraz uzyskujący bardzo wiele zleceń w szczególności od instytucji finansowych.” „Największym atutem zespołu jest skoncentrowanie na zrealizowaniu transakcji. Członkowie zespołu starają się zrozumieć sytuację firmy oraz poszczególnych interesariuszy.

  Dziękujemy naszym Klientom za ich zaufanie i kolejny rok owocnej współpracy.

 • Chambers Global Practice Guide: Investment Funds 2019 z udziałem prawników DJM (3/4/2019) specjalizacja: Fundusze Inwestycyjne, Specjalizacje

   

  W dniu 1 marca 2019 r. został opublikowany Chambers Global Practice Guide: Investment Funds 2019, którego współautorami są prawnicy Kancelarii. Seria Chambers Global Practice Guide wydawana jest przez Chambers & Partners z siedzibą w Londynie.

  Autorami części publikacji, dotyczącej polskiego rynku funduszy inwestycyjnych są prawnicy z naszego Zespołu Rynków Kapitałowych: Tomasz Masiarz – Partner Zarządzający, kierujący praktyką w zakresie rynków kapitałowych, Rafał Lidke – adwokat – związany z naszą Kancelarią od ponad 10 lat, Zuzanna Mariańska-Masiarz – radca prawny – współpracująca z Kancelarią od 2006 r. oraz Patrycja Gliwka – młodszy prawnik.

  Chambers Global Practice Guide: Investment Funds 2019 to specjalistyczny komentarz stworzony przez ekspertów z najbardziej liczących się jurysdykcji.  W publikacji opisane zostały kluczowe aspekty związane z działalnością funduszy inwestycyjnych. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją, której treść można znaleźć pod adresem:

  https://practiceguides.chambers.com/practice-guides/investment-funds-2019

 • International Comparative Legal Guide to: Alternative Investment Funds 2018 6th edition z udziałem prawników DJM (8/1/2018) specjalizacja: Fundusze Inwestycyjne, Specjalizacje

  ICLGMiło nam poinformować, że w lipcu 2018 r. ukazało się najnowsze wydanie międzynarodowej publikacji z serii International Comparative Legal Guide to: Alternative Investment Funds 2018 wydawanej przez Global Legal Group.

  Publikacja International Comparative Legal Guide to: Alternative Investment Funds 2018 to międzynarodowy przewodnik po alternatywnych funduszach inwestycyjnych, przy tworzeniu którego udział mieli również prawnicy z DJM. Publikacja zawiera globalną analizę porównawczą regulacji prawnych dotyczących tworzenia i funkcjonowania alternatywnych funduszy inwestycyjnych w 29 najbardziej liczących się jurysdykcjach na świecie, w których rynek ten aktywnie działa. Poszczególne części, odpowiednio dla danego kraju, napisane zostały przez wiodących praktyków na danym rynku, specjalizujących się w tematyce alternatywnych funduszy inwestycyjnych.

  Autorami polskiej części publikacji są Tomasz Masiarz – Partner Zarządzający naszej Kancelarii, kierujący praktyką w zakresie rynków kapitałowych oraz adwokat Rafał Lidke specjalizujący się w prawie rynków kapitałowych, związany z Kancelarią od ponad 10 lat.

  Treść publikacji można znaleźć pod adresem:
  https://iclg.com/practice-areas/alternative-investment-funds-laws-and-regulations

 • Zmiana nazwy Kancelarii DFJ i objęcie przez Tomasza Masiarza funkcji Partnera Zarządzającego (1/9/2018) specjalizacja: Bez kategorii

  Pragniemy poinformować, że z dniem 9 stycznia 2018 r. zmianie uległa nazwa Kancelarii DFJ. Kancelaria zmieniła nazwę na Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy Sp.k.

  Zmiana nazwy jest konsekwencją objęcia przez Tomasza Masiarza funkcji jednego z trzech partnerów zarządzających Kancelarii, w miejsce Wojciecha Fabryckiego. Tomasz Masiarz od 17 lat specjalizuje się w problematyce rynków instrumentów finansowych, ofert publicznych, prawa funduszy inwestycyjnych i zarządzania aktywami.

  Objęcie przez Tomasza Masiarza funkcji partnera zarządzającego realizuje strategię wzmocnienia praktyki transakcyjnej w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz spółek publicznych. Powyższa zmiana zapewni wsparcie silnego, 9-osobowego Zespołu Fuzji i Przejęć Kancelarii, który realizował najliczniejsze i najbardziej spektakularne projekty z zakresu M&A obsługiwane przez Kancelarię, pod kierownictwem Jarosława Dubińskiego, Kazimierza Jeleńskiego i Pawła Kapicy.

  Kancelaria Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy należy do wiodących polskich firm prawniczych wyspecjalizowanych w prawie gospodarczym. Zatrudniamy ponad 30 prawników, a nasi Partnerzy są uznanymi specjalistami w swoich dziedzinach. Jarosław Dubiński wraz z Kazimierzem Jeleńskim kierują praktyką transakcyjną i restrukturyzacyjną kancelarii, Tomasz Masiarz kieruje praktyką rynków kapitałowych i papierów wartościowych, Paweł Kapica jest współodpowiedzialny za fuzje i przejęcia oraz fundusze private equity / venture capital, Tomasz Chełstowski – kieruje praktyką w zakresie sporów sądowych, a Grzegorz Bocian odpowiedzialny jest za projekty związane z finansowaniem dłużnym oraz prawo korporacyjne. Dzięki transakcjom zrealizowanym w ramach praktyki kierowanej przez Jarosława Dubińskiego i Kazimierza Jeleńskiego, Kancelaria zajmuje od kilku lat czołowe miejsce w Rankingu Kancelarii Prawniczych Dziennika Rzeczpospolita w obszarze transakcji kapitałowych i projektów restrukturyzacyjnych oraz jest wyróżniana w prestiżowych międzynarodowych rankingach Chambers Global i Chambers Europe w kategoriach Restrukturyzacja i Upadłość oraz Bankowość i Finanse.

  Tomasz Masiarz posiada ponad 17-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz uczestników polskiego rynku kapitałowego ze szczególnym uwzględnieniem spółek publicznych i funduszy inwestycyjnych. Tomasz Masiarz specjalizuje się w problematyce rynków instrumentów finansowych, ofert publicznych, prawa funduszy inwestycyjnych i zarządzania aktywami. Poza świadczeniem doradztwa dla Klientów zakresie prowadzonej przez nich działalności, reprezentował ich w licznych postępowaniach przed Urzędem KNF i KPWiG, w tym, wraz z zespołem Kancelarii, doprowadził do utworzenia kilkunastu towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz kilkuset funduszy inwestycyjnych. Prowadzi wykłady na Podyplomowych Studiach Prawa Rynku Kapitałowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest on często zapraszany do udziału w specjalistycznych konferencjach jako ekspert prawa rynku kapitałowego oraz jest autorem szeregu publikacji dotyczących polskiego rynku kapitałowego.

 • Przejęcie przez Plukon Food Group BV (Holandia) większościowego pakietu udziałów w spółce L&B Wyrębski Sp. z o.o. (7/21/2017) specjalizacja: Fuzje i Przejęcia (M&A), Specjalizacje

  Kancelaria świadczyła usługi doradztwa prawnego na rzecz Plukon Food Group BV (Holandia) w transakcji przejęcia większościowego pakietu udziałów  w spółce działającej pod firmą L&B Wyrębski Sp. z o.o. działającej w branży drobiarskiej („Spółka”). Transakcja  obejmowała nabycie udziałów istniejących jak i nowo-emitowanych w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki,  aby zapewnić Spółce część finansowania niezbędnego dla budowy nowoczesnego zakładu uboju i przetwórstwa drobiu.