Fuzje i Przejęcia (M&A)

SKONTAKTUJ SIĘ

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną inwestorom, akcjonariuszom, udziałowcom, funduszom private equity, doradcom inwestycyjnym uczestniczącym w transakcjach fuzji i przejęć spółek będących w obrocie publicznym i niepublicznych. Doradzamy w zakresie nabywania i zbywania aktywów, w tym wyjścia z inwestycji, restrukturyzacji i przekształceń dotyczących grup kapitałowych.

Zespół Fuzji i Przejęć Kancelarii Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy zapewnia kompleksową obsługę prawną inwestorom, funduszom private equity i doradcom finansowym uczestniczącym w transakcjach fuzji i przejęć spółek będących w obrocie publicznym i niepublicznych. Nasz zespół uczestniczy w pracach przy restrukturyzacjach finansowych i kapitałowych, doradza w aspektach prawnych dotyczących publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz przy pozyskaniu finansowania. Wśród kilkudziesięciu transakcji fuzji i przejęć dotyczących spółek będących w obrocie publicznym i niepublicznych, w których uczestniczyli prawnicy Kancelarii Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy, wymienić należy następujące:

  • doradztwo prawne w zakresie inwestycji funduszu Abris w Masterlease Polska (Prima Car Management oraz Futura Leasing), wiodącą w Polsce grupę działającą na rynku leasingu środków transportu; wartość transakcji: 700 mln złotych;
  • przejęcie Firmy Cukierniczej „Solidarność – rok założenia 1952” sp. z o.o. przez Colian Sweet sp. z o.o.; wartość transakcji: około 200 mln zł;
  • obsługę prawną sprzedaży większościowego pakietu akcji spółki Bankier.pl S.A. na rzecz branżowego inwestora;
  • doradztwo w zakresie sprzedaży pakietu kontrolnego akcji Alumetal S.A. (jednego z największych w Polsce producentów aluminium) na rzecz funduszu private equity;
  • opracowanie struktury i doradztwo prawne w przeprowadzeniu inwestycji, a następnie przejęcie kontroli nad Etos S.A. (właścicielem sieci sklepów Diverse) przez fundusz private equity oraz doradztwo prawne w zakresie procesów restrukturyzacji kapitałowej i finansowej spółki oraz jej podmiotów zależnych;
  • opracowanie struktury prawnej i obsługę prawną transakcji pozyskania inwestora finansowego dla Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A.;
  • doradztwo prawne w zakresie przejęcia przez grupę Maspex największego w Czechach i na Słowacji producenta napojów – grupy Walmark, trzeciej na węgierskim rynku soków spółki Olympos oraz znajdujących się w pierwszej czwórce na bułgarskim rynku soków spółek z grupy Litex;
  • opracowanie struktury prawnej i doradztwo prawne w zakresie przejęcia dwóch polskich spółek produkujących wody mineralne i soft drinki KENTPOL Żywiecki Kryształ przez spółkę celową międzynarodowego koncernu branżowego Refresco Holding z siedzibą w Holandii połączonego z koordynacją pozyskania finansowania transakcji przez międzynarodowe konsorcjum bankowe;
  • obsługę prawną nabycia przez polski fundusz private equity akcji spółki Uzdrowisko Połczyn S.A.