jDubinski

Jarosław Dubiński

Jarosław Dubiński specjalizuje się w prawie cywilnym, transakcjach M&A, prawie rynku kapitałowego (w szczególności prawie funduszy inwestycyjnych) oraz prawie ubezpieczeniowym. Doradzał organizacjom i instytucjom rynku finansowego, m.in. Izbie Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, Polskiej Izbie Ubezpieczeń oraz Stowarzyszeniu Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w Polsce, w szczególności w zakresie projektów legislacyjnych dotyczących rynku finansowego, takich jak ustawa o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawa o funduszach inwestycyjnych.

Mec. Dubiński biegle posługuje się językiem angielskim.

kontakt: j.dubinski@djm.pl

kJelenski

Kazimierz Jeleński

Kazimierz Jeleński, LLM (radca prawny, uprawnienia adwokackie w NY, USA, LLM Northwestern University), w swojej praktyce koncentruje się na obsłudze prawnej instytucji finansowych, w szczególności w projektach restru-kturyzacyjnych, fuzjach i przejęciach oraz doradztwie prawnym w zakresie organizacji i finansowania inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji dotyczących wydobycia ropy i gazu oraz inwestycji w sektorze paliwowym. Doradza krajowym i międzynarodowym klientom w zakresie fuzji i przejęć, tran-sakcji typu joint venture oraz restrukturyzacji podmiotów gospodarczych i ich zadłużenia. Rankingi Chambers Europe i Chambers Global za lata 2009-2014 wymieniają Kazimierza Jeleńskiego jako Key Individual w kategorii Bankowość i Finanse. W latach 2010 i 2011 Chambers Europe rekomendował go także jako Key Individual w dziedzinie Energetyki i Zasobów Naturalnych.

Mec. Jeleński biegle włada językiem angielskim, posługuje się także językami rosyjskim i niemieckim.

kontakt: k.jelenski@djm.pl

tMasiarz

Tomasz Masiarz

Wspólnik zarządzający Kancelarii Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy sp.k. Jest ekspertem w zakresie prawa funduszy inwestycyjnych oraz rynków kapitałowych. Od 2001 r. doradza w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji instytucji zbiorowego inwestowania.

Stworzył jeden z najprężniej działających zespołów prawników zajmujących się problematyką funduszy inwestycyjnych w Polsce. Jest autorem licznych rozwiązań, które od wielu lat są stosowane na rynku funduszy inwestycyjnych. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie na rzecz TFI, banków, firm inwestycyjnych oraz innych podmiotów działających na polskim i europejskim rynku kapitałowym. Szereg konstrukcji wypracowanych na bazie praktyki Tomasza Masiarza funkcjonuje obecnie na rynku polskim w większości TFI. Nadzoruje zespół prawników, którzy uczestniczyli w tworzeniu wielu konstrukcji i modeli funkcjonowania o charakterze pionierskim. Z sukcesami reprezentuje podmioty rynku finansowego w licznych postępowaniach przed KNF. Doprowadził do utworzenia kilkunastu towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz kilkuset funduszy inwestycyjnych.

Od wielu lat prowadzi szkolenia i wykłady na Podyplomowych Studiach Prawa Rynku Kapitałowego w SGH w Warszawie. Wielokrotnie występował w roli prelegenta na konferencjach i seminariach dotyczących rynków kapitałowych oraz funduszy inwestycyjnych. Jest współautorem międzynarodowych serii publikacji, wydawanych przez Chambers and Partners i Thomson Reuters.

kontakt: t.masiarz@djm.pl