Bankowość i Restrukturyzacja

SKONTAKTUJ SIĘ

Reprezentujemy kredytobiorców i kredytodawców w transakcjach kredytowych, w tym transgranicznych. Doradzamy bankom, instytucjom finansowym oraz kredytobiorcom w związku z finansowaniem projektów gospodarczych oraz inwestycyjnych, lewarowanych przejęciach podmiotów gospodarczych, finansowaniach typu mezzanine oraz w związku z restrukturyzacjami zadłużenia.

Zespół Bankowo-Restrukturyzacyjny Kancelarii Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy posiada wieloletnie doświadczenie w pracy dla polskich i zagranicznych banków i instytucji finansowych, jak również dla ich klientów. Łączymy zrozumienie potrzeb wierzycieli bankowych w transakcjach finansowych i procesach restrukturyzacyjnych z doświadczeniem procesowym, które umożliwia nam skuteczne wykorzystanie procedur prawnych (w tym postępowań przewidzianych przepisami prawa upadłościowego) dla skutecznego zamykania transakcji. Nasi prawnicy notowani są w czołowych światowych rankingach (w tym IFLR oraz Chambers and Partners) jako eksperci w zakresie transakcji finansowych. Kazimierz Jeleński od lat rekomendowany jest przez Chambers and Partners jako Key Individual w zakresie bankowości i finansów. „Kazimierz Jeleński jest uznany jako ekspert w zakresie finansowania oraz restrukturyzacji. Jest określony przez klientów jako oddany sprawie oraz bardzo dobry negocjator proponujący kreatywne rozwiązania” (Chambers Global 2014). Jest on członkiem zarządu Stowarzyszenia Praktyków Restrukturyzacji.

Wśród transakcji finansowych i restrukturyzacyjnych zrealizowanych przez członków naszego zespołu wymienić należy doradztwo na rzecz banków (w tym m.in. Banku Zachodniego WBK, Banku Pekao, PKO BP, mBanku, DZ Banku, BNP Paribas, Credit Agricole, Banku Millennium, BGŻ, DNB Nord), instytucji finansowych oraz kredytobiorców, funduszy inwestycyjnych (w tym funduszy private equity, funduszy nieruchomościowych oraz funduszy typu mezzanine), w związku z transakcjami i restrukturyzacjami finansowymi, w tym finansowaniem projektów inwestycyjnych (project finance), lewarowanymi przejęciami podmiotów gospodarczych, finansowaniami typu mezzanine i wszelkimi rodzajami finansowania działalności gospodarczej i inwestycyjnej. Reprezentujemy instytucje finansowe będące obligatariuszami w największych procesach restrukturyzacyjnych ostatnich lat.

Reprezentatywne transakcje restrukturyzacyjne zrealizowane z udziałem członków naszego zespołu obejmują:

 • doradztwo na rzecz obligatariuszy w związku z restrukturyzacją Polimex-Mostostal S.A.;
 • doradztwo na rzecz obligatariuszy w związku z upadłością PBG S.A. oraz związanymi z nią negocjacjami dotyczącymi restrukturyzacji zadłużenia finansowego;
 • doradztwo na rzecz mBank w związku z zawarciem wspólnego przedsięwzięcia z Orange Polska dotyczącego utworzenia platformy finansowej w formie mobilnego banku detalicznego dla klientów urządzeń mobilnych;
 • doradztwo na rzecz grupy polskich banków w związku z restrukturyzacją około 2,5 mld PLN zadłużenia spółki działającej w sektorze stalowym;
 • doradztwo na rzecz pięciu banków w zakresie restrukturyzacji około 150 milionów PLN zadłużenia spółki działającej w sektorze przetwórstwa metali szlachetnych;
 • doradztwo na rzecz trzech banków w zakresie restrukturyzacji około 20 milionów PLN zadłużenia spółki prowadzącej działalność w zakresie obrotu stalą;
 • doradztwo na rzecz banków w związku z restrukturyzacją zadłużenia kredytowego dwóch spółek prowadzących działalność w sektorze modowym i galanteryjnym;
 • doradztwo na rzecz Redan S.A. w związku z restrukturyzacją zadłużenia finansowego wobec dwóch banków oraz obligatariuszy;
 • doradztwo na rzecz PKM Duda w związku z restrukturyzacją jej zadłużenia finansowego;
 • doradztwo na rzecz obligatariuszy w związku z restrukturyzacjami wierzytelności wobec spółki działającej w sektorze budowlanym (budownictwo infrastruktury kolejowej), spółki działającej w sektorze budownictwa mieszkaniowego oraz producenta leków;
 • doradztwo na rzecz IDM S.A. w związku z restrukturyzacją jego zadłużenia finansowego;
 • doradztwo na rzecz Trakcja -Tiltra S.A. (właściciela Poldim S.A.) w związku z negocjowaną restrukturyzacją zadłużenia Poldim S.A. (firmy odpowiedzialnej za realizację dwóch projektów autostradowych);
 • doradztwo na rzecz sponsorów oraz kredytobiorcy w związku z pozyskiwaniem finansowania inwestycji w Rosji, zabezpieczonego gwarancją KUKE (na zasadach project finance);