Ewa Mielniczek

e.mielniczek@djm.pl

Adwokat w zespole Nieruchomości. Specjalizuje się w prawie nieruchomości, doradza klientom w kwestiach szeroko rozumianego obrotu nieruchomościami w toku procesów inwestycyjno-budowlanych, postępowań toczących się przed sądami i organami administracji publicznej. Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu badań due diligence nieruchomości, negocjowania umów najmu komercyjnego oraz innych umów dotyczących nieruchomości. Specjalizuje się także w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych oraz prowadzeniu sporów sądowych. Jest absolwentką prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych z zakresu procesu inwestycyjno-budowlanego na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.