Grzegorz Bocian

g.bocian@djm.pl

Partner Kancelarii. Radca Prawny. Od ponad 10 lat związany z DJM. Specjalizuje się w prawie spółek, obligacjach, prawie autorskim oraz prawie umów i transakcji handlowych. Jako Wspólnik Kancelarii uczestniczy w obsłudze wielu projektów z zakresu przejęć, podziału oraz przekształceń spółek prawa handlowego. Od wielu lat z powodzeniem kieruje praktyką w zakresie papierów dłużnych. Grzegorz Bocian uczestniczył od strony prawnej w przeprowadzeniu pierwszej w Polsce emisji obligacji, które zostały wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst. Ponadto brał udział w innych innowacyjnych projektach z zakresu emisji obligacji. Między innymi opracował pierwszą w Polsce po zmianie ustawy o obligacjach w 2019 r. emisję obligacji zdematerializowanych, które od chwili emisji były rejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.

W ramach praktyki w Kancelarii doradzał Klientom Kancelarii między innymi:

  • przy nabyciu spółek z grupy Agros Nova działających w branży spożywczej przez Maspex S.A.;
  • przy nabyciu przez fundusz inwestycyjny z grupy MCI akcji Frisco S.A.;
  • na rzecz funduszu inwestycyjnego z grupy MCI przy transakcji objęcia istotnego pakietu akcji we Frisco S.A. przez inwestora branżowego;
  • przy nabywaniu przez fundusz inwestycyjny od Skarbu Państwa Uzdrowiska Połczyn S.A.
  • przy nabywaniu przez fundusz inwestycyjny od Skarbu Państwa Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o.,
  • przy umowach na systemy teleinformatyczne, w tym dla wiodących firm ubezpieczeniowych w kraju,
  • przy emisjach obligacji;
  • przy przekształceniach, połączeniach i podziałach spółek.

Ukończył Uniwersytet Warszawski oraz Akademię Teologii Katolickiej w Warszawie (obecny Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego), a także podyplomowe studium menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest członkiem Rady Patronackiej Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.