Rafał Lidke

r.lidke@djm.pl

Partner Kancelarii. Adwokat w Zespole Rynków Kapitałowych. Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa funduszy inwestycyjnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, firm inwestycyjnych, banków oraz powszechnych towarzystw emerytalnych. Związany z Kancelarią od 2007 r.Uczestniczył w pracach związanych z tworzeniem i rejestracją kilkunastu towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz kilkudziesięciu funduszy inwestycyjnych, a także w licznych postępowaniach związanych z rozszerzeniem przedmiotu działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz firm inwestycyjnych. Wielokrotnie reprezentował swoich klientów w postępowaniach związanych z zamiarem nabycia lub objęcia akcji towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz banków. Bierze udział w bieżącej obsłudze podmiotów rynku finansowego. Poza kwestiami regulacyjnymi doradza swoim klientom również w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych i przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wspiera klientów w kontaktach z Komisją Nadzoru Finansowego i urzędami państwowymi, w tym także w trakcie kontroli. Pełnił funkcję inspektora nadzoru w towarzystwie funduszy inwestycyjnych oraz domu maklerskim. Jest współautorem trzeciej edycji międzynarodowej serii publikacji „Investment Funds” wydawanej przez Sweet & Maxwell, czołowego brytyjskiego wydawcę specjalizującego się w profesjonalnych publikacjach prawniczych, należącego do grupy Thomson Reuters, jednej z największych na świecie multimedialnych agencji informacyjnych oraz współautorem międzynarodowej publikacji z serii International Comparative Legal Guide to: Alternative Investment Funds 2018 wydawanej przez Global Legal Group. Jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Ukończył Wydział Prawa Akademii Leona Koźmińskiego. Posługuje się biegle językiem angielskim.