Kamil Wojciechowski

k.wojciechowski@djm.pl

Adwokat w zespole Restrukturyzacji oraz Bankowości i Finansów. Współpracuje również z zespołem departamentu Nieruchomości. Doradza przy restrukturyzacjach, zajmuje się sytuacją podmiotów zagrożonych niewypłacalnością oraz upadłych. Uczestniczył w znaczących restrukturyzacjach zadłużenia, zarówno w ramach postępowania restrukturyzacyjnego, jak i poza nim. Ma też doświadczenie w doradztwie na rzecz obligatariuszy przy emisjach obligacji. Mec. Kamil Wojciechowski posiada również doświadczenie w prowadzeniu transakcji dotyczące obrotu nieruchomościami oraz doradztwa na rzecz inwestorów w zakresie organizacji i prowadzenia procesu inwestycyjnego w Polsce. Doradza również klientom w zakresie prawa ochrony środowiska, a także prawa handlowego, głównie w zagadnieniach prawa spółek. Jest adwokatem w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest absolwentem podyplomowych studiów prawa podatkowego w Szkole Głównej Handlowej.