Krzysztof Czyżewski

k.czyzewski@djm.pl

Prawnik w zespole Restrukturyzacji oraz Bankowości i Finansów. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu bankowości, finansowania i restrukturyzacji zadłużenia. Uczestniczył w licznych transakcjach udzielenia finansowania, zmiany jego warunków oraz wyjścia z inwestycji. Posiada doświadczenie w zakresie pozasądowej - umownej restrukturyzacji, sądowych postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz egzekucji wierzytelności, w tym w drodze pozasądowej egzekucji zabezpieczeń finansowania. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  w Toruniu. Ukończył Podyplomowe Studia Międzynarodowych Strategii Podatkowych prowadzone przez Szkołę Główną Handlowa w Warszawie oraz International Business and Trade Summer Law Program prowadzony przez The Catholic University of America w Waszyngotnie.