Krzysztof Filipek

k.filipek@djm.pl

Radca prawny w Zespole Rynków Kapitałowych. Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa funduszy inwestycyjnych. W sposób kompleksowy świadczy pomoc prawną na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, zarówno w zakresie regulacyjnym jak i bieżącej działalności funduszy inwestycyjnych. Z uwagi na pełny zakres obsługi wielu instytucji finansowych, w kręgu jego zainteresowań zawodowych znajdują się regulacje dotyczące ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii i MIFID. Zawodowo związany z rynkiem kapitałowym od 2010 roku. Brał udział w tworzeniu i kompleksowej obsłudze kilkudziesięciu funduszy inwestycyjnych (otwartych i zamkniętych, publicznych i niepublicznych) oraz subfunduszy. Brał udział w tworzeniu i obsłudze ZASI i ASI. Doradzał największym instytucjom finansowym w Polsce w zakresie tworzenia nowych produktów inwestycyjnych, w tym opracowywał dokumentację i uczestniczył w bieżących pracach wdrożeniowych. Reprezentował instytucje finansowe w postępowaniach toczonych przed organami administracji publicznej.  Współpracuje z Kancelarią od 2017 roku. Poza Kancelarią zdobywał doświadczenie w ramach wewnętrznych departamentów prawnych znaczących towarzystw funduszy inwestycyjnych, banku oraz domu maklerskiego. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2011 r.) oraz studiów podyplomowych Prawo Nowych Technologii w Instytucie Nauk Prawnych PAN (2019 r.). Jest współautorem międzynarodowej publikacji Chambers Global Practice Guide: Investment Funds 2020 – Poland.