Łukasz Orłowski

l.orlowski@djm.pl

Partner Kancelarii. Radca prawny. Z Kancelarią mec. Łukasz Orłowski współpracuje od ponad 12 lat. W ramach praktyki Kancelarii koncentruje się na reprezentowaniu klientów w sporach sądowych, obsłudze prawnej spółek prawa handlowego, w szczególności w zakresie umów i transakcji handlowych. Doradza również krajowym i międzynarodowym podmiotom w zakresie projektów upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Wśród wielu transakcji handlowych oraz projektów upadłościowych i restrukturyzacyjnych w których uczestniczył, można wymienić w szczególności następujące:

  • nabycie spółek z grupy kapitałowej działającej w branży spożywczej przez innego potentata tej branży;
  • doradztwo prawne przy nabyciu kontrolnego pakietu udziałów w spółce z branży płatności elektronicznych przez fundusz inwestycyjny;
  • doradztwo prawne przy inwestycji przez fundusz inwestycyjny w spółkę prowadzącą sklep internetowy;
  • doradztwo prawne przy inwestycji w akcyjną spółkę giełdową przez fundusz inwestycyjny;
  • doradztwo na rzecz funduszy inwestycyjnych w zakresie transakcji nabycia od Skarbu Państwa uzdrowisk oraz związanej z nią obsługi korporacyjnej;
  • doradztwo prawne na przy nabyciu kontrolnego pakietu pośrednika ubezpieczeń;
  • doradztwo prawne przy transakcjach nabycia oraz zbycia pakietu większościowego udziałów spółki z branży babycare;
  • doradztwo na rzecz obligatariuszy, posiadających wierzytelności przekraczające ponad 1 mld złotych, w związku z upadłością układową ich dłużnika oraz związanymi z nią negocjacjami dotyczącymi restrukturyzacji zadłużenia finansowego;
  • doradztwo na rzecz spółki akcyjnej z branży windykacyjnej znajdującej się w procesie restrukturyzacji.

Mec. Łukasz Orłowski zasiada i zasiadał w organach wielu spółek kapitałowych. Z powodzeniem zajmował się również likwidacją wielu spółek prawa handlowego, pełniąc również niejednokrotnie funkcję ich likwidatora. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Poza językiem polskim, mec. Orłowski włada również językiem angielskim.