Michał Karkoszka

m.karkoszka@djm.pl

Prawnik, który swoją wiedzą i doświadczeniem wspiera naszą Kancelarię na polu prawno-administracyjnym oraz organizacyjnym a także w bieżącej obsłudze naszych klientów będących podmiotami rynku finansowego, w szczególności funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych. Jego umiejętność wieloaspektowego rozważania powierzonych mu zagadnień w połączeniu z wysoko rozwiniętymi kompetencjami miękkimi sprawiają, że od lat cieszy się zaufaniem zarówno klientów i współpracowników, jak i organów administracji państwowej z którymi współpracuje na co dzień realizując swoje zadania. Jest absolwentem Wydziału Prawa Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończył również aplikację adwokacką przeprowadzoną przez Izbę Adwokacką w Warszawie. Włada językiem angielskim i rosyjskim. Posługuje się również językiem szwedzkim w stopniu podstawowym. Z Kancelarią związany jest od 2008 roku.