Tomasz Chełstowski

t.chelstowski@djm.pl

Partner Kancelarii. Radca Prawny w Departamencie Procesowym Kancelarii. Z Kancelarią związany od początku jej istnienia. Od wielu lat z powodzeniem kieruje praktyką w zakresie sporów sądowych. Jest również ekspertem w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz prawa kontraktów. W swojej praktyce obejmującej szerokie spektrum postępowań mec. Tomasz Chełstowski specjalizuje się w sporach gospodarczych. Z sukcesem prowadził i prowadzi wiele postępowań sądowych i arbitrażowych z udziałem instytucji finansowych oraz spółek notowanych na GPW. Skutecznie reprezentował Klientów Kancelarii w sprawach rozstrzyganych przez Sąd Najwyższy oraz Naczelny Sąd Administracyjny. Dzięki wiedzy i doświadczeniu od lat skutecznie doradza i reprezentuje klientów w zakresie otwierania i prowadzenia postępowań restrukturyzacyjnych, negocjacji warunków restrukturyzacji i propozycji układowych, a także konstruowania umów oraz ugód sądowych i pozasądowych o wysokim stopniu skomplikowania. Jest autorem szeregu opracowań i ekspertyz prawnych w precedensowych sprawach. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie na rzecz Klientów z sektora finansowego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także m.in. podyplomowe studium prawa europejskiego na  Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz kurs prawa amerykańskiego w Centrum Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Włada biegle językiem angielskim.