Tomasz Masiarz

t.masiarz@djm.pl

Partner Zarządzający Kancelarii kierujący praktyką w zakresie prawa rynku kapitałowego. Jest ekspertem w zakresie prawa funduszy inwestycyjnych oraz rynków kapitałowych. Od 2001 r. doradza w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji instytucji zbiorowego inwestowania. Stworzył jeden z najprężniej działających zespołów prawników zajmujących się problematyką funduszy inwestycyjnych w Polsce. Jest autorem licznych rozwiązań, które od wielu lat są stosowane na rynku funduszy inwestycyjnych. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie na rzecz TFI, banków, firm inwestycyjnych oraz innych podmiotów działających na polskim i europejskim rynku kapitałowym. Szereg konstrukcji wypracowanych na bazie praktyki Tomasza Masiarza funkcjonuje obecnie na rynku polskim w większości TFI. Nadzoruje zespół prawników, którzy uczestniczyli w tworzeniu wielu konstrukcji i modeli funkcjonowania o charakterze pionierskim. Z sukcesami reprezentuje podmioty rynku finansowego w licznych postępowaniach przed KNF. Doprowadził do utworzenia kilkunastu towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz kilkuset funduszy inwestycyjnych. Od wielu lat prowadzi szkolenia i wykłady na Podyplomowych Studiach Prawa Rynku Kapitałowego w SGH w Warszawie. Wielokrotnie występował w roli prelegenta na konferencjach i seminariach dotyczących rynków kapitałowych oraz funduszy inwestycyjnych. Jest współautorem międzynarodowych serii publikacji, wydawanych przez Chambers and Partners i Thomson Reuters.