Zbigniew Stelmasiak

z.stelmasiak@djm.pl

Aplikant radcowski w zespole Procesowym Kancelarii. Zajmuje się bieżącą obsługą prawną spółek i osób fizycznych w zakresie toczących się postępowań sądowych z ich udziałem, związaną z przygotowaniem powództw i pism w toku procesu oraz wniosków kierowanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Opracowuje drafty aktów notarialnych oraz protokoły zgromadzeń wspólników w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań finansowych, otwarcia i zakończenia likwidacji spółek, sprzedaży udziałów i innych zagadnień korporacyjnych. Bierze udział w przygotowywaniu analiz prawnych due diligence. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.