Zuzanna Mariańska-Masiarz

z.marianska@djm.pl

Partner Kancelarii. Radca prawny w Zespole Rynków Kapitałowych. Związana z Kancelarią od 2006 r., zdobywała doświadczenie współpracując z mec. Jarosławem Dubińskim oraz Tomaszem Masiarzem. Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem publicznego obrotu papierami wartościowymi. Posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, firm inwestycyjnych oraz emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego. Doradza również uczestnikom funduszy inwestycyjnych oraz akcjonariuszom spółek publicznych. Brała udział w utworzeniu kilkuset funduszy inwestycyjnych (otwartych i zamkniętych, publicznych i niepublicznych) i subfunduszy, w tym funduszy dedykowanych oraz funduszy zdefiniowanej daty (PPK). Doradzała w kilkuset ofertach publicznych i prywatnych papierów wartościowych, zarówno polskich jak i zagranicznych. Przeprowadziła wiele pionierskich projektów, w tym pierwsze w Polsce przekształcenie funduszu inwestycyjnego zamkniętego w publiczny fundusz oraz pierwsze w Polsce niepubliczne emisje certyfikatów inwestycyjnych i obligacji przy udziale agenta emisji. Wykłada na specjalistycznych kursach i konferencjach poświęconych problematyce funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych. Jest współautorem międzynarodowych publikacji dotyczących prawa funduszy inwestycyjnych: Chambers Global Practice Guide: Investment Funds 2019 oraz International Comparative Legal Guide to: Alternative Investment Funds Laws and Regulations 2019. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posługuje się biegle j. angielskim.