Specjalizacje

Restrukturyzacja oraz praktyka bankowo-finansowa

Zespół Bankowo-Restrukturyzacyjny Kancelarii posiada wieloletnie doświadczenie w pracy dla banków polskich i zagranicznych, banków inwestycyjnych oraz innych instytucji finansowych jak również dla klientów tych instytucji. Pracami Zespołu kieruje Kazimierz Jeleński, partner zarządzający w Kancelarii.

Kancelaria posiada jedną z najbardziej uznanych w Polsce praktyk restrukturyzacyjnych, co umożliwiło nam w ostatnim czasie uczestniczenie w kilkudziesięciu procesach restrukturyzacyjnych, w tym w większości dużych restrukturyzacji, które miały miejsce na polskim rynku (m.in. Z.M. Henryk Kania, GetBackS.A., Polimex Mostostal, PBG, PESA, Celsa, Grupa Hawe, Empik Media & Fashion, HW Pietrzak oraz Redan). Kancelaria regularnie wymieniana jest jako jedna z wiodących kancelarii w branży restrukturyzacyjnej oraz bankowość i finanse w jednym z najbardziej prestiżowych międzynarodowych rankingów kancelarii prawniczych prowadzonym przez Chambers & Partners.

Zgodnie z cytowanymi w rankingach opiniami klientów: „Zespół stara się znaleźć skuteczne rozwiązania dla wszystkich zainteresowanych stron i sprawia, że sprawy posuwają się naprzód”, „dochowuje terminów, przygotowuje dobrej jakości dokumentację oraz jest znakomity pod względem komunikacji”, a także „bardzo blisko współpracuje z klientem i potrafi go dobrze wspierać w negocjacjach”.

Klienci Kancelarii, w swoich opiniach cytowanych przez Chambers and Partners określają Partnerów Zarządzających odpowiedzialnych za rozwój praktyki restrukturyzacyjnej jako: „budzącego uznanie pragmatyzmem oraz twardym stylem negocjacji" oraz „posiadającego znakomite relacje z funduszami inwestycyjnymi oraz obligatariuszami” (Jarosław Dubiński) oraz „wysoce inteligentnego w negocjacjach imponującego stylem komunikacji, posiadającego dobre zrozumienie restrukturyzacji i związanych z nią kwestii biznesowych" oraz „budzącego zaufanie wiedzą, doświadczeniem oraz pro-aktywnym zaangażowaniem w rozwiązywanie problemów" (Kazimierz Jeleński).
Kazimierz Jeleński był ekspertem komisji sejmowej w związku z pracami nad ustawą Prawo restrukturyzacyjne oraz doradzał Związkowi Banków Polskich w związku z analizami i oceną projektu tej ustawy.

Reprezentatywne transakcje restrukturyzacyjne oraz związane z pozyskaniem finansowania zrealizowane z udziałem naszych prawników to:

 • doradztwo na rzecz obligatariuszy Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. w związku z toczącym się postępowaniem restrukturyzacyjnym,
 • doradztwo na rzecz nowego zarządu spółki GetBack S.A. oraz jej głównego akcjonariusza w związku z restrukturyzacją spółki, w tym otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego,
 • doradztwo na rzecz podmiotów z grupy Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. w związku z udzieleniem 270 min złotych finansowania na rzecz PESA S.A.,
 • doradztwo na rzecz obligatariuszy, w tym Pioneer Pekao TFI S.A., Union Investment TFI S.A. w związku z upadłością układową PBG S.A. oraz związanymi z nią negocjacjami dotyczącymi restrukturyzacji zadłużenia finansowego,
 • doradztwo na rzecz obligatariuszy, w tym PKO TFI S.A., Pioneer PekaoTFI SA, Union InvestmentTFI S.A. w związku z restrukturyzacją Polimex-Mostostal SA, a w kolejnych etapach (po konwersji obligacji na akcje) - doradztwo na rzecz Grupy Polimex w związku z procesem restrukturyzacji i dokapitalizowania oraz nowego finansowania w formie linii kredytowo-gwarancyjnej od Banku Gospodarstwa Krajowego o wartości do 240 min złotych,
 • doradztwo na rzecz funduszy Open Finance w związku z nabyciem w porozumieniu z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. wierzytelności wobec Ferrum S.A. i ich konwersją w ramach układu częściowego,
 • doradztwo na rzecz obligatariuszy w związku z restrukturyzacją wierzytelności spółki OT Logistic S.A.,
 • doradztwo na rzecz obligatariuszy w związku z postępowaniem sanacyjnym otwartym wobec Action S.A.

Reprezentatywne transakcje restrukturyzacyjne oraz związane z pozyskaniem finansowania zrealizowane z udziałem naszych prawników to:

 • doradztwo na rzecz wierzycieli bankowych w związku z procesem restrukturyzacji zadłużenia wiodącego polskiego producenta soków,
 • doradztwo na rzecz obligatariuszy w związku z postępowaniem sanacyjnym otwartym wobec Sco-Pak S.A.,
 • doradztwo na rzecz obligatariuszy w związku z restrukturyzacją Sygnity S.A.,
 • doradztwo na rzecz obligatariuszy w związku z procesem restrukturyzacji zadłużenia Empik Media & Fashion,
 • doradztwo na rzecz wierzycieli bankowych w związku z do-chodzeniem wierzytelności wobec grupy Marcpol,
 • doradztwo na rzecz jednego z obligatariuszy w związku z restrukturyzacją oraz wszczęciem postępowania upadłościowego wobec spółek Hawe S.A. oraz Hawe Telekom sp. z o.o.,
 • doradztwo na rzecz spółki Sequoia sp. z o.o. w związku z toczącym się postępowaniem restrukturyzacyjnym,
 • doradztwo na rzecz Małpka S.A., właściciela sieci sklepów, w związku z postępowaniem restrukturyzacyjnym spółki,
 • doradztwo na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w za-kresie procesu restrukturyzacji, a następnie upadłości HW Pietrzak Holding S.A.,
 • doradztwo na rzecz obligatariuszy w związku z postępowaniem układowym otwartym wobec Fast Finance S.A.,
 • doradztwo na rzecz wierzyciela bankowego w związku z postępowaniem sanacyjnym otwartym wobec Dorbud S.A.,
 • doradztwo na rzecz grupy polskich banków w związku z drugą rundą restrukturyzacji około 2,5 mld PLN zadłużenia Celsy Huty Ostrowiec sp. z o.o.,
 • doradztwo na rzecz obligatariuszy w związku z restrukturyzacją grupy Elsen, w tym w związku z postępowaniem sanacyjnym wobec Elsen S.A.,
 • doradztwo na rzecz obligatariuszy w związku z upadłością Stal-met Nieczaj sp. z o.o.,
 • doradztwo na rzecz pięciu banków w zakresie restrukturyzacji około 100 milionów złotych zadłużenia Mennica Metale Szlachetne S.A., spółki działającej w sektorze przetwórstwa metali szlachetnych,
 • doradztwo na rzecz obligatariuszy spółki Trakcja Tiltra S.A. w związku z restrukturyzacją zadłużenia z tytułu obligacji,
 • doradztwo na rzecz obligatariuszy spółki Bioton S.A. w związku z restrukturyzacją zadłużenia z tytułu obligacji,
 • doradztwo na rzecz Grupy Redan w związku z restrukturyzacją 60 milionów złotych zadłużenia finansowego wobec dwóch banków oraz obligatariuszy,
 • doradztwo na rzecz IDM S.A. w związku z restrukturyzacją jej zadłużenia finansowego,
 • doradztwo na rzecz mBanku S.A. w związku z utworzeniem wspólnego przedsięwzięcia z Orange dotyczącego tzw. mobilnego banku, mającego na celu oferowanie usług finansowych pod marką Orange Finanse,
 • doradztwo w transakcjach przejęcia podmiotów gospodarczych i uzyskiwaniem związanego z nimi finansowania, w tym w związku z przejęciem przez Maspex Agros-Novy oraz przejęciem przez Colian Zakładów Cukierniczych „Solidarność",
 • doradztwo na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. w związku z finansowaniem około dziesięciu projektów inwestycyjnych, w tym projektów zrealizowanych w ramach struktur project finance dotyczących budowy obiektów mieszkaniowych oraz komercyjnych, jak również nabywania projektów komercyjnych,
 • doradztwo na rzecz sponsorów oraz kredytobiorcy w związku z pozyskiwaniem finansowania inwestycji w Rosji, zabezpieczonego gwarancją KUKE na zasadach project finance),
 • doradztwo na rzecz konsorcjum banków w związku z finansowaniem programu inwestycyjnego dotyczącego wodociągów poznańskich, realizowanego przez firmę Aquanet,
 • zabezpieczonym gwarancją udzieloną przez Europejski Bank Inwestycyjny.
close menu