Specjalizacje

Nieruchomości

Zespół praktyki nieruchomości tworzą prawnicy łączący wieloletnie doświadczenie zawodowe z praktyczną znajomością zagadnień rynku nieruchomości. Praktyką w tym zakresie kieruje Ewa Mielniczek.

Prawnicy zespołu kompleksowo zapewniają wsparcie, na każdym etapie realizacji podmiotom krajowym i zagranicznym (firmom deweloperskim, wykonawcom robót budowlanych, bankom, funduszom inwestycyjnym, inwestorom prywatnym, konsumentom) przy realizacji projektów nieruchomościowych zarówno komercyjnych (centra handlowe, powierzchnie biurowe, magazynowe, przemysłowe, grunty inwestycyjne, hotele, projekty infrastrukturalne) jak i mieszkaniowych(osie- dla wielomieszkaniowe, jak i domy jednorodzinne, działki budowlane, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe).

Oferujemy Klientom pomoc prawną w dyscyplinie prawa, w której się specjalizujemy, z którą lubimy pracować. To, co nas wyróżnia, to wiedza poparta doświadczeniem zdobytym podczas kilkunastoletniej pracy w kancelariach prawnych oraz podmiotach gospodarczych przy obsłudze licznych spraw, a także niestandardowych transakcji. Dlatego też nasze usługi to profesjonalne rozwiązania dla Klientów Kancelarii.

Prawnicy zespołu specjalizują się w szczególności w:

 • badaniu stanów prawnych nieruchomości (due diligence),
 • regulowaniu stanów prawnych nieruchomości, także w drodze postępowań sadowych i administracyjnych,
 • strukturyzacji transakcji na rynku nieruchomości,
 • obsłudze transakcji na rynku nieruchomości (nabywanie, zbywanie nieruchomości, przekształcenia, podział, połączenia, ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych - służebności, hipoteki),
 • obsłudze zagadnień dotyczących użytkowania wieczystego gruntów,
 • obsłudze transakcji finansowania projektów nieruchomościowych,
 • negocjowaniu umów (m.in. umowy najmu, dzierżawy, deweloperskie, o prace projektowe, roboty budowlane, umowy serwisowe, zarządzania lub pośrednictwa w obrocie nieruchomościami),
 • obsłudze procesu planistycznego i budowlanego (pozyskiwanie pozwoleń na budowę, reprezentowanie uczestników procesu budowlanego we wzajemnych relacjach, w tym deweloperów, inwestorów, wykonawców lub podwykonawców robót budowlanych),
 • obsłudze procesu sprzedaży i najmu powierzchni, lokali (reprezentowanie uczestników procesu we wzajemnych relacjach, w tym deweloperów, nabywców lokali, wynajmujących, najemców, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych),
 • postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących nieruchomości,
 • bieżącej obsłudze przedsiębiorców, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych i osób fizycznych w codziennej eksploatacji nieruchomości.

Bezustannie podnosimy nasze kwalifikacje żeby sprostać nawet najtrudniejszym wymaganiom naszych Klientów, udzielając wsparcia od pomysłu do jego realizacji. Dla zapewnienia kompleksowej obsługi Klientów stale współpracujemy z notariuszami, doradcami podatkowymi, tłumaczami przysięgłymi oraz przy projektach multidyscyplinarnych także z innymi zespołami Kancelarii.

close menu