Specjalizacje

Praktyka procesowa

Dział Procesowy Kancelarii posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej i doradztwie przy prowadzeniu sporów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz krajowymi sądami arbitrażowymi.Pracami zespołu kieruje Tomasz Chełstowski, Partner Kancelarii.

Kancelaria wielokrotnie z powodzeniem reprezentowała wiodące podmioty rynku kapitałowego i sektora bankowego w złożonych sporach gospodarczych oraz sprawach precedensowych. Doradzamy naszym klientom również na etapie przedsądowym, celem dokonania właściwej oceny ryzyka związanego z ewentualnym procesem, opracowania właściwej strategii procesowej oraz optymalizacji kosztów związanych z daną sprawą. Prawnicy Kancelarii dzięki swojej wiedzy i znajomości specyfiki działalności biznesowej klientów pomagają znaleźć najwłaściwsze rozwiązania, ze względu na ich potrzeby i bezpieczeństwo prawne.

Kancelaria świadczy usługi kompleksowego doradztwa prawnego w zakresie postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Doradzamy naszym klientom na każdym etapie tego rodzaju postępowań. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu wierzycieli finansowych, zwłaszcza banków i funduszy inwestycyjnych w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych, jak również świadczymy pomoc prawną na rzecz podmiotów zagrożonych niewypłacalnością i niewypłacalnych.

close menu